15° MATCH DAY
Ромстал ХЕС
19/06/2018 6:30 PM10-2
Ергодом
Бокал
19/06/2018 7:30 PM5-0
Интерхолд
Инфра Холдинг
19/06/2018 7:30 PM6-4
Артекс
Контракт Сити
19/06/2018 8:30 PM2-4
Марибор-строй
Монтаж Строителни Конструкции
19/06/2018 9:30 PM5-0
Каммартон България