СПОРТНА ЗОНАКУПА НА ФУТБОЛНИТЕ ЛИГИ
(Male)
6 a side football

КУПА НА ФУТБОЛНИТЕ ЛИГИ 2020/21

6° MATCH DAY
Amigo
AFC Bloka Huniors
Младо Пиво
5-0
Каммартон България