Thu 29 June '17 - 8:30 PM - 6th MATCH DAY
   СПОРТНА ЗОНА (1) - СПОРТНА ЗОНА (1)