Thu 07 June '18 - 7:30 PM - 3rd MATCH DAY
   СПОРТНА ЗОНА (1) - СПОРТНА ЗОНА (1)