Thu 14 June '18 - 8:30 PM - 13th MATCH DAY
   СПОРТНА ЗОНА (1) - СПОРТНА ЗОНА (1)