Thu 06 June '19 - 9:30 PM - 6th MATCH DAY
   СПОРТНА ЗОНА (1) - СПОРТНА ЗОНА (1)