Thu 20 June '19 - 6:30 PM - 1st MATCH DAY
   СПОРТНА ЗОНА (3) - СПОРТНА ЗОНА (3)