Thu 06 June '19 - 9:30 PM - 3rd MATCH DAY
   СПОРТНА ЗОНА (3) - СПОРТНА ЗОНА (3)