Thu 13 June '19 - 7:30 PM - 18th MATCH DAY
   СПОРТНА ЗОНА (1) - СПОРТНА ЗОНА (1)