Иван Н. Иванов

Teams he/she played in

2014/15

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2016/17

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2017/18

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football