Венцислав Георгиев

Teams he/she played in

2016/17

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2013/14

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2012/13

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 8 a side football

2014/15

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2015/16

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - Football

2017/18

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2018/19

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football