Владимир Харизанов

Teams he/she played in

2016/17

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2018/19

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2019/20

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2013/14

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2012/13

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 8 a side football

2021/22

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2018/19

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2020/21

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football