Илия Козарев

Age:
2020

Teams he/she played in

2013/14

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2012/13

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 8 a side football