Игнат Златев

Age:
31

Teams he/she played in

2013/14

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2014/15

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2015/16

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - Football

Люкос

Defender

2016/17

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football