Стоян Вълчев

Teams he/she played in

2019/20

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2015/16

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - Football

2018/19

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2020/21

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football

2021/22

БСФЛ - Българска Строителна Футболна Лига (BSFL) - 6 a side football