Главболгарстрой

d
w
l
w
d
Last matches
President: Виктор Зоров
Team History

Schedule

ПЪРВА ФАЗА
Sportna Zona (1)
Пи Ви Джи
7 - 3
Tue 08 September
1° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (3)
Теразид
0 - 12
Tue 15 September
2° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (2)
Главболгарстрой
5 - 0
Thu 08 October
3° MATCH DAY
Технопанел
Sportna Zona (3)
Хидрострой
0 - 5
Thu 05 November
4° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
0 - 5
Thu 22 October
5° MATCH DAY
Хоум Комфорт БГ
Sportna Zona (1)
G.P. Group JSC
2 - 2
Thu 01 October
6° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (2)
Главболгарстрой
5 - 1
Tue 06 October
7° MATCH DAY
Pipe System
Sportna Zona (3)
Бигла 3
4 - 4
Tue 13 October
8° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
5 - 2
Thu 15 October
9° MATCH DAY
Сървей Дизайн
Sportna Zona (3)
Виваком
3 - 10
Tue 20 October
10° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (2)
Главболгарстрой
5 - 4
Tue 27 October
11° MATCH DAY
Щрабаг
Sportna Zona (2)
Главболгарстрой
2 - 3
Thu 29 October
12° MATCH DAY
Инфра Холдинг
Sportna Zona (1)
Йони ДМ
0 - 8
Tue 03 November
13° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (3)
Главболгарстрой
8 - 2
Tue 10 November
14° MATCH DAY
Каммартон България
Sportna Zona (1)
Марибор-строй
4 - 2
Thu 12 November
15° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (2)
Главболгарстрой
8 - 1
Tue 17 November
16° MATCH DAY
Монтаж Строителни Конструкции
Sportna Zona (2)
Главболгарстрой
7 - 6
Tue 09 February
17° MATCH DAY
Бокал
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
6 - 4
Tue 23 February
18° MATCH DAY
Ромстал ХЕС
Sportna Zona (3)
СТХБ 1985
0 - 3
Tue 02 March
19° MATCH DAY
Главболгарстрой
ВИСША ЛИГА
Пи Ви Джи
3 - 2
Tue 09 March
1° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
0 - 1
Thu 13 May
2° MATCH DAY
Марибор-строй
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
1 - 1
Thu 22 April
3° MATCH DAY
Инфра Холдинг
Sportna Zona (1)
G.P. Group JSC
5 - 1
Tue 30 March
4° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
3 - 1
Tue 06 April
5° MATCH DAY
Pipe System
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
1 - 5
Tue 13 April
6° MATCH DAY
Ромстал ХЕС
Sportna Zona (1)
Хоум Комфорт БГ
1 - 5
Tue 20 April
7° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
1 - 2
Tue 11 May
8° MATCH DAY
Пи Ви Джи
Sportna Zona (1)
Марибор-строй
4 - 3
Tue 18 May
9° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (2)
Инфра Холдинг
4 - 4
Tue 25 May
10° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
7 - 3
Tue 01 June
11° MATCH DAY
G.P. Group JSC
Sportna Zona (1)
Pipe System
5 - 2
Tue 08 June
12° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (2)
Ромстал ХЕС
3 - 5
Tue 15 June
13° MATCH DAY
Главболгарстрой
Sportna Zona (1)
Главболгарстрой
6 - 6
Tue 22 June
14° MATCH DAY
Хоум Комфорт БГ

Stats